Si può procedere alla cottura in forno a segatura sia con l’oggetto biscottato, sia anche invetriato. Lo si inserisce in un bidone in cui è stata posta della segatura a atri ingredienti a scelta (sale, ossidi, carbonati ecc.) e si ricopre con altra segatura. Sopra si appoggiano dei rametti di legno e si accende fuoco. Quando la segatura comincia a bruciare si richiude il bidone controllando che la segatura si consumi. Dopo alcune ore si potrà estrarre il pezzo, che presenterà sfumature e impronte particolari. Ogni pezzo rimane unico.

SAGGAR FIRING

 Od klasického vypalování v peci se může přejít na postup výpalu v plechovém barelu (SAWDUST FIRING) a nebo v jámě vyhloubené v zemi (SAGGAR FIRING), jak s objekty po prvním výpalu bez povrchové úpravy (tzv. biskvit), tak glazovanými. Předmět se umístí do plechové nádoby s pilinami a dalšími příměsmi, jako sůl, oxidy, karbonáty atd., a celý se pokryje další vrstvou pilin. Následně se navrch přiloží větvičky, a vše se zapálí. Jakmile začnou piliny hořet, plechová nádoba se musí uzavřít, je jen potřeba kontrolovat, až vše vyhoří. Kus se vyjímá po několika hodinách a výsledek je takový, že na jeho povrchu zůstávají originální barevné odstíny a zvláštní otisky, které nelze opakovaně reprodukovat.